Budgetcoaching EXTRA

BUDGETCOACHING  "Extra"  ( 1,5 - 2 uur per maand)

Indien gewenst is het eerste gesprek informatief en gratis. In het tweede gesprek zetten wij alle inkomsten, vaste lasten, extra kosten en achterstallige betalingen op een rij. Wij kijken of er optimaal gebruik wordt gemaakt van toeslagen, kwijtscheldingen, verzekeringen, e.d.

Wij stellen samen met u een Budgetplan op waardoor u een overzicht heeft van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen.

Bij Budgetcoaching Extra opent u een beheerbankrekening waarop de inkomsten worden gestort. Afhankelijk van de gemaakte afspraak betalen wij of u de vaste lasten en bouwen indien afgesproken en mogelijk een reserve op conform het budgetplan.

Wij begeleiden u bij het indienen van rekeningen bij uw zorgverzekeraar. Ook adviseren wij u bij de correspondentie en communicatie met belastingdienst of andere instanties met betrekking tot uw financiële zaken. Op uw eigen leefgeldrekening wordt wekelijks of maandelijks het leefgeld gestort. Ook dit is een bedrag dat wij samen met u hebben afgestemd. U ontvangt iedere maand op een vaste datum de afschriften van de beheerrekening en u heeft altijd inzage via internet. Wij bekijken samen de post die betrekking heeft op uw financiën en adviseren daarbij. U kunt na 6 – 12 maanden met een opzegtermijn van één maand de begeleiding beëindigen. Minimaal 1 keer per maand hebben wij contact door middel van een afspraak bij ons op kantoor of indien wenselijk bij u thuis.

KOSTEN

Maandtarief Budgetcoaching Extra - alleenstaande €     80,00
Intakekosten Budgetcoaching Extra - alleenstaande €     70,00
Maandtarief Budgetcpaching Extra– echtpaar/gezin €     95,00
Intakekosten Budgetcoaching Extra– echtpaar/gezin €     85,00
Extra intakekosten bij administratieve achterstand (per uur) €     55,00