In combinatie met re-integratie

Uniek in de regio….

Budgetcoaching in combinatie met Re-integratie!

Herkent u dat als werknemer of als werkgever: er is een traject gestart om te re-integreren richting eigen werk of om terug te keren op de arbeidsmarkt. Echter door verschillende life events kunnen er financiële problemen zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, inkomensdaling vanwege een uitkering, mantelzorgsituaties of werkeloosheid van partner. Een diversiteit van life events waardoor er bij een grote doelgroep financiële problemen kunnen ontstaan.

Geldzorgen veroorzaken stressklachten op lichamelijk en psychisch vlak. Dit staat nagenoeg altijd re-integratie met terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg.

Bfoto-samenwerkinguroBudgetcoaching heeft daarom de handen in één geslagen met re-integratiebedrijf het LeerWerkburo; een unieke samenwerking met als doel: financieel ontzorgen en ontlasten, zodat er ruimte ontstaat om zorgeloos te re-integreren. Uit onderzoek is gebleken dat bij financiële ontzorgen ruim 60% binnen 6 maanden weer duurzaam het werk hervat.

HOE WERKT HET?

Wij zullen bij aanvang een financiële scan uitvoeren en de situatie in kaart brengen met daarbij een duidelijk en transparant plan van aanpak. Wij kunnen overleggen met de schuldeisers en komen tot structurele betalingsafspraken. Ook kijken wij naar het huidige uitgavepatroon, scannen wij de vaste lasten en zullen wij inventariseren waarop bezuinigd kan worden (telefoonabonnementen, internet, zorgverzekering, etc). Ook kijken wij of alle toeslagen (correct) zijn aangevraagd en doorgevoerd. Dit alles met één vaste budgetcoach die voor een bepaalde periode de financiële kant op orde zal stellen voor zover dit mogelijk is. Op het moment dat er een financieel plan van aanpak is opgesteld en akkoord is met de klant, wordt er een gesprek gepland samen met de re-integratiecoach van het LeerWerkburo: een drie-gesprek.

Ook deze re-integratiecoach is een vast contactpersoon en bevindt zich op dezelfde locatie. Tijdens het driegesprek zullen de globale afspraken en indrukken met elkaar worden afgestemd. Daarna zal de klant samen met de re-integratiecoach intensief aan de slag gaan om te kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen in de regio. De reeds opgedane werkervaring en genoten opleiding(en) worden uitvoerig besproken, evenals de wensberoepen van de klant. Mogelijk dat er omscholing aan te pas kan komen, mits dit realistische mogelijkheden schept voor een breder arbeidsmarktperspectief. Samengevat wordt  dit vastgelegd in een plan van aanpak. Tijdens het re-integratietraject  zullen wij door middel van arbeidsmarktgerelateerde (individuele) coaching, loopbaancoaching, diverse trainingen en een aantal  gesprekken in een bepaalde periode weer – indien psychisch en fysiek haalbaar – realistische mogelijkheden creëren op de arbeidsmarkt.

De kracht van dit combinatietraject is dat klant, budgetcoach en re-integratiecoach met elkaar verbonden zijn en ook in drie-gesprekken de voortgang van dit traject bewaken.

Het combinatietraject zal een looptijd hebben van gemiddeld één jaar. In dit jaar zullen wij een realistisch arbeidsmarktperspectief creëren EN is de klant veelal in staat om zelfstandig de financiële kant weer op te pakken. Uiteraard bestaat de mogelijkheden om het traject van budgetcoach voort te zetten zolang wenselijk.

De klant zal gaandeweg het traject hierin wegwijs worden gemaakt, want:  budgetteren is aan te leren.

Een samenwerking met twee partijen, waarbij de klant centraal staat!