Budgetcoaching SUPER

BUDGETCOACHING  "Super"  (3 uur per maand)

Indien gewenst is het eerste gesprek informatief en gratis. In het tweede gesprek zetten wij alle inkomsten, vaste lasten, extra kosten en achterstallige betalingen op een rij. Wij kijken of er optimaal gebruik wordt gemaakt van toeslagen, kwijtscheldingen, verzekeringen, e.d.

Wij stellen samen met u een budgetplan op waardoor u een overzicht heeft van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen.

Bij Budgetcoaching Super opent u een beheerbankrekening waarop de inkomsten worden gestort. Afhankelijk van de gemaakte afspraak betalen wij of u de vaste lasten en bouwen indien afgesproken en mogelijk een reserve op conform het budgetplan.

Wij begeleiden u bij het indienen van rekeningen bij uw zorgverzekeraar. Ook adviseren wij u bij de correspondentie en communicatie met belastingdienst of andere instantie met betrekking tot uw financiële zaken.

Op uw eigen leefgeldrekening storten wij wekelijks of maandelijks het leefgeld. U ontvangt de afschriften van de beheerrekening maandelijks en u heeft altijd inzage via internet. Wij bekijken samen de post die betrekking heeft op uw financiën en adviseren daarbij. U kunt na 8 - 12 maanden, met een opzegtermijn van één maand, de begeleiding beëindigen.

Minimaal 1 keer per maand hebben wij contact middels een afspraak bij ons op kantoor of indien wenselijk of bij u thuis. Wij nemen contact op met schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. Ook kunnen wij u begeleiden naar de gemeente ivm het opstarten van een schuldhulpverleningstraject of WSNP.

KOSTEN

Maandtarief Budgetcoaching Super - alleenstaande €    110,00
Intakekosten Budgetcoaching Super - alleenstaande €     70,00
Maandtarief Budgetcpaching Super – echtpaar/gezin €   150,00
Intakekosten Budgetcoaching Super – echtpaar/gezin €     85,00
Extra intakekosten bij administratieve achterstand (per uur) €     55,00