Financiële ontzorging – budgetcoaching

BUDGETCOACHING

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met de geldzorgen van werknemers. Werknemers met financiële problemen brengen extra werk en extra kosten met zich mee en kunnen een aanzienlijk (veiligheids)risico worden voor uw bedrijf of bedrijfsvoering. U kunt als werkgever geconfronteerd worden met onder andere:

Loonbeslag

Hoger ziekteverzuim

Motivatie-/productieverlies

U kunt als (goed) werkgever, uw werknemer helpen door hem individuele budgetcoaching aan te bieden. Budgetcoaching helpt uw werknemer orde op zaken te stellen, zodat deze weer zonder risico, optimaal voor uw bedrijf kan functioneren. Bewezen is dat bij een stabiele financiële basis dit de productiviteit verhoogt en het ziekteverzuim verlaagt. Wij helpen uw werknemer weer grip op zaken te krijgen.

VOORDELEN VOOR DE WERKNEMER DOOR BUDGETCOACHING

 Hulp bij het ordenen van de administratie
 Het krijgen van inzicht van de inkomsten en uitgaven
 Het ontvangen van geldbesparende tips
 Hulp bij het invullen van formulieren, belasting, ontheffingen, toeslagen en dergelijke
 Advies in het voorkomen van betalingsachterstanden
 Controle op de hoogte van de beslagvrije voet, indien er al sprake is van loonbeslag
 Coaching om weer zelfstandig de financiële huishoudeing te kunnen voeren

 VOORDELEN VOOR U ALS WERKGEVER / TERUGVERDIENEN VAN UW INVESTERING:

 Minde kans op ziekteverzuim, minder kosten voor re-integratie verplichtingen
 Minder verlies van productiviteit
 Betere motivatie
 Grotere loyaliteit
 Terugdringen van bedrijfsongevallen, diefstal en fraude

KOSTEN VOOR HET BASISBUDGET ADVIESGESPREK

Als investering vragen wij van u als werkgever voor het basis budget adviesgesprek een vast bedrag per aangemelde werknemer. Dit bedrag is inclusief  een door de budgetcoach geschreven budgetadvies voor uw werknemer, een plan van aanpak voor de komende tijd en een terugkoppeling.

Eventuele gewenste (mogelijk noodzakelijke) vervolggesprekken zullen vooraf met u worden afgestemd middels een op maat gemaakte offerte. Veelal betreft dit een budgetcoachtraject van 6 tot 12 maanden, waarbij wij werken met vaste maandtarieven.