Unieke samenwerking !

Er wordt een re-integratietraject (WerkFit)  gestart om te re-integreren richting eigen werk of om terug te keren op de arbeidsmarkt. Echter er kunnen door verschillende life events financiële problemen zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, inkomensdaling vanwege een uitkering, mantelzorgsituaties of werkeloosheid van partner. Een diversiteit van life events waardoor er bij een grote doelgroep financiële problemen ontstaat.

BUDGETCOACHING IN COMBINATIE MET RE-INTEGRATIE

Geldzorgen veroorzaken stressklachten op lichamelijk en psychisch vlak. Dit staat nagenoeg altijd re-integratie met terugkeer op de arbeidsmarkt in de weg.

BuroBudgetcoaching is een onderdeel van het LeerWerkburo; een uniek traject met als één doel…..financieel ontzorgen en ontlasten, zodat er ruimte ontstaat om zorgeloos te re-integreren.

HOE WERKT HET?

Wij zullen bij aanvang een financiële scan uitvoeren en de situatie in kaart brengen met daarbij een duidelijk transparant plan van aanpak. Dit alles met één vaste budgetcoach die voor een bepaalde periode de financiële kant op orde zal stellen zover dit mogelijk is. Op het moment dat er een financieel plan van aanpak is opgesteld en akkoord is met de klant, wordt er een gesprek gepland samen met de re-integratiecoach van het LeerWerkburo; een driegesprek. Ook deze re-integratiecoach is één vast contactpersoon en bevind zich op dezelfde locatie. Tijdens het driegesprek zullen de globale afspraken en indrukken met elkaar worden afgestemd. Daarna zal de persoon samen met de re-integratiecoach intensief aan de slag gaan om te kijken waar de kansen en mogelijkheden liggen in de regio. De reeds opgedane werkervaring en genoten opleiding(en) worden uitvoerig besproken, evenals de wensberoepen van de klant. Mogelijk dat hier ook omscholing aan te pas komt, mits dit realistische mogelijkheden schept voor een breder arbeidsmarktperspectief. Samengevat wordt ook dit vastgelegd in een plan van aanpak. Tijdens het re-integratietraject  zullen wij door middel van arbeidsmarkt gerelateerde (individuele) coaching, loopbaancoaching, diverse trainingen en een tal van gesprekken, in een bepaalde periode weer – indien psychisch en fysiek haalbaar – realistische mogelijkheden creëren op de arbeidsmarkt.

De kracht is dit combinatietraject is dat klant, budgetcoach en re-integratiecoach met elkaar verbonden zijn en ook in driegesprekken de voortgang hiervan bewaken.

Het combinatietraject zal een looptijd hebben van gemiddeld één jaar. In dit jaar zullen wij een realistisch arbeidsmarktperspectief creëren EN is de klant veelal weer in staat om zelfstandig de financiële kant weer op te pakken. Uiteraard bestaat de mogelijkheden om het traject van budgetcoach voort te zetten zolang wenselijk.

Uiteraard wordt de klant gaandeweg het traject hier wegwijs in gemaakt…….budgetteren is aan te leren.

Een samenwerking met twee partijen, waarbij de klant centraal staat!

Comments are closed.