Over ons

OVER HET BURO BUDGETCOACHING

Onze organisatie is ontstaan vanuit het werkgebied van re-integratie voor mensen met een fysieke en/of psychische beperking in combinatie met een uitkering. Doordat klanten onverwachts een ander inkomen ontvangen vanuit een uitkeringssituatie, kan dit behoorlijke inpakt hebben op het persoonlijke huishoudboekje, waarbij er veelal binnen een aantal maanden financiële problemen ontstaan. De afgelopen vijf jaar hebben wij gesignaleerd dat ruim 50% van onze klanten te kampen kreeg met financiële problemen, die niet altijd gemakkelijk op te lossen waren, òf dat ze weg naar oplossingen niet altijd voorhanden waren, òf dat ze de weg niet weten.  Wij hebben regelmatig contact met werkgevers omtrent deze vraagstukken, ook wordt bij navraag hier veel van herkend. Met name productiviteit en ziekteverzuim zijn graadmeters die hieraan ten grondslag liggen.

Inmiddels hebben wij ons als gerenommeerd partner bewezen voor uitkeringsinstanties en werkgevers vanuit het MKB. Wij hebben wij een uniek concept op de markt gezet door budgetcoaching te combineren met re-integratie 2e Spoor of vanuit een bestaande uitkeringssituatie.

Wij zijn een gediplomeerde organisatie met disciplines budgetcoaching en schulphulpverlening met als doel mensen te adviseren en te begeleiden naar een zorgeloze financiële administratie.
Wij werken als onafhankelijke dienstverlener voor particulieren, bedrijven, gemeenten, UWV en instellingen.

“Wij zijn open, betrouwbaar, discreet, enthousiast en oplossingsgericht’’

 

Door tal van specifieke opleidingen op financieel gebied en regel- en wetgeving omtrent uitkeringssituaties en sociale kaart kunnen wij u een positieve en heldere werkwijze bieden om zo samen de financiën weer op orde te brengen. Wij willen hiermee een belangrijke bijdrage leveren als dienstverlener, om mensen te helpen en te coachen die financieel in zwaar weer verkeren, een chaotische administratie hebben of die gewoon het overzicht zijn kwijtgeraakt.

Het is goed om te benoemen dat wij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent (goed)  Gedrag, aangesloten zijn bij de beroepsvereniging en uitsluitend met diplomeerde professionals werken.

Wij werken door middel van huisbezoeken en vanuit onze kantoorlocatie in Heerhugowaard (naast het station); hierdoor zijn wij altijd dicht in de buurt.

 

WIJ HEBBEN BINNEN ONS TEAM RUIME ERVARING OP EEN DIVERSITEIT AAN TRAJECTEN:

 • Budgetcoaching (budgetteren is aan te leren) voor particulieren en werkgevers
 • Financiële scan met advies door middel van rapportage
 • Financiële ontzorging
 • Schuldhulpverlening
 • Schuldinterventie en preventie
 • Doorverwijzing met duidelijk dossier en plan ten behoeve van WSNP
 • Exclusieve samenwerking met re-integratiebureau

 

WIJ KENMERKEN ONS DOOR:

 • Tijdigheid & uniformiteit van rapportages en verslaglegging
 • Korte communicatielijnen & snel kunnen schakelen
 • Daadkracht en transparantie
 • Efficiënte en doelgerichte werkwijze
 • Op de hoogte te zijn van de huidige regel- en wetgeving.
 • In het bezit van een groot netwerk aan bedrijven en bekendheid van de sociale kaart