Particulier

BENT U EVEN HET SPOOR BIJSTER?

Heeft u schulden en komt u er alleen niet meer uit? Of kent u mensen die hulp kunnen gebruiken? Wilt u een oplossing voor uw schulden en rondkomen met het inkomen dat er is?

Wij van het BuroBudgetcoaching ondersteunen u hierbij en helpen u graag weer op het juiste spoor.

Bij de meeste mensen met (grote) schulden is het veelal begonnen met het verliezen van het overzicht over de inkomsten en uitgaven, vaak als er iets verandert in het financiële plaatjes.

U raakt bijvoorbeeld uw baan kwijt, u ontvangt een uitkering of uw gezinssituatie verandert. Dit zijn geen fijne gebeurtenissen en voordat u het weet komt u er achter dat er steeds meer rekeningen moeten blijven liggen omdat er geen geld meer op de rekening staat. Het begint vaak met betalingsherinneringen die genegeerd worden. Uiteindelijk zullen de incasso’s uit handen worden gegeven en worden de problemen nog groter door oplopende incassokosten. De achterstanden zijn niet meer in te lopen doordat de uitgaven te hoog blijven ten opzichte van de inkomsten. Veelal sluit men zich dan af van de werkelijkheid. U weet dat er problemen zijn, maar probeert ze te negeren. Daarop volgend komen er deurwaarders, wat uiteindelijk nog hogere (proces) kosten met zich meebrengt.

Wij werken met drie verschillende pakketten. Op deze manier kunt u zelf kiezen wat wij voor u gaan doen en is het op voorhand duidelijk wat u kunt verwachten:

Pakket 1 — Budgetcoaching Basis  (1 uur per maand)

Pakket 2 — Budgetcoaching Extra  (1,5 - 2 uur per maand)

Pakket 3 — Budgetcoaching Super  (3 uur per maand)

HOE WERKT ONZE BUDGETCOACH?

In eerste instantie zal hij samen met u inzicht krijgen in de financiële huishouding van u/het gezin. Onze budgetcoach zal eerst een intakegesprek houden om de situatie in kaart te brengen. Ook zal de budgetcoach duidelijk maken wat u van hem mag verwachten.

De budgetcoach gaat een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven op maandbasis. Hieruit zal al snel het probleem blijken. Afhankelijk van het aangetroffen probleem wordt er een plan van aanpak gemaakt. Schriftelijk wordt vastgelegd hoe de financiële zorgen het beste opgelost kunnen worden. Vaak zal dit neerkomen op het treffen van regelingen met de schuldeisers en indien mogelijk leren wij u weer omgaan met het huidige inkomen. Zodra de zaken weer op orde zijn, trekt de budgetcoach zich langzaam terug.

Eventueel kan een budgetcoach ook de partij zijn die u op weg helpt richting de gemeente voor een WSNP-traject, mocht blijken dat de schulden groter zijn dan de mogelijkheid om deze zelfstandig weer op de rit te krijgen.

In alle gevallen gaat elke actie die te nemen is, in overleg met u!