Budgetcoaching BASIS

BUDGETCOACHING  ”Basis”   ( 1 uur per maand)

Het eerste kennismakingsgesprek is bij ons op kantoor of bij u thuis; dit gesprek is om met elkaar kennis te maken en u uit te leggen wat wij eventueel voor u kunnen betekenen.

In het tweede gesprek zetten we alle inkomsten, vaste lasten, extra kosten en achterstallige betalingen op een rij. Wij kijken of er optimaal gebruik wordt gemaakt van toeslagen, kwijtscheldingen, verzekeringen e.d.. We stellen samen met u een budgetplan op wat u een overzicht geeft van alle inkomsten, uitgaven en benodigde reserveringen.

Wij begeleiden u bij het zelfstandig indienen van rekeningen bij uw zorgverzekeraar.

Bij budgetcaching basis beheerst u- na de afgesproken periode - daarna zelf uw financiën. Wij hebben tijdens het “Basis” traject een keer per maand contact bij ons op kantoor of op verzoek bij u thuis.

KOSTEN

Maandtarief Budgetcoaching Basis - alleenstaande €    55,00
Intakekosten Budgetcoaching Basis - alleenstaande €    75,00
Maandtarief Budgetcoaching Basis – echtpaar/gezin €    75,00
Intakekosten Budgetcoaching Basis– echtpaar/gezin €    85,00
Extra intakekosten bij administratieve achterstand (per uur) €    55,00