Re-integratie 3e spoor en geldzorgen

Re-integratie 3e spoor en geldzorgen

Re-integratie 3e spoor is voor veel werkgevers een “ver-van-mijn-bed-show”. Het betreft maar een heel kleine groep, die wel onze aandacht verdienen. Mensen die vaak een lang en slopend ziektebeeld hebben of hebben gehad. Dit heeft hen, maar ook u als werkgever veel tijd, energie en geld gekost.

Én omdat er een WGA is toegekend èn omdat u eigen risico drager bent, betaalt u als werkgever nog 10 jaar de premie. Een grote kostenpost met daarnaast een flinke verantwoordelijkheid voor de re-integratie van deze werknemers. Soms gaan deze werknemers uit dienst; in andere gevallen blijven ze wel op de loonlijst staan.

EEN GEMISTE KANS BIJ RE-INTEGRATIE 3E SPOOR

Welke weg u hierin ook gekozen hebt, het blijft lastig om een goede vorm voor contact met deze werknemers te vinden. De uitdaging is dan ook, om grip te houden op de werknemer en hem/haar niet uit het oog te verliezen. Daarmee verliest u wellicht waardevolle kansen voor re-integratie van deze werknemer(s) en daarmee kansen voor een kostenbesparing.

Recentelijk is uit onderzoek gebleken dat een ex-werknemer met schulden, die vanuit de WGA solliciteert, 12% minder vaak een baan zal vinden dan een ex-werknemer zónder schulden. En re-integratie 3e spoor is al niet zo eenvoudig; met een inkomensdaling, zoals meestal aan de orde is bij langdurig verzuim, is de kans op financiële zorgen groot.

TIPS BIJ 3E SPOOR RE-INTEGRATIE WERKNEMERS

Zoek een manier om structureel contact te onderhouden met de werknemers in het 3e spoor. Kijk hierbij naar de frequentie van bijvoorbeeld bezoek aan de bedrijfsarts, maar ook gewoon even het koffie drinken om bij te praten. En wanneer laat je aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren? (bij wijzigingen in de belastbaarheid of voor onderbouwing voor een IVA)
Als er een protocol is voor deze doelgroep, verliest u ze minder snel uit het oog en dit levert vaak een kostenbesparing op. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of zoekt u advies, neem dan eens contact op met BuroBudgetcoaching voor het maken van een vrijblijvend adviesgesprek.

Heb aandacht voor het hele verhaal

In deze contactmomenten is het vrij normaal, dat het met name gaat over de mogelijkheden en beperkingen voor werk. Het is echter ook heel zinvol om verder te kijken dan alleen deze aspecten. Bij een werknemer die langdurig ziek is, speelt er veelal meer. Een langdurig ziektebeeld heeft een grote impact op de gezinssituatie en het sociale leven. Maar ook het financiële aspect van langdurig ziek zijn mag niet onderschat worden. Vaak zijn er extra medische kosten en tegelijkertijd daalt het inkomen. Door aandacht te hebben voor “het hele verhaal”, krijgt u wellicht informatie die u kan helpen de re-integratie van deze werknemer beter vorm te geven.

 

WAT LEVERT AANDACHT VOOR GELDZORGEN IN HET 3E SPOOR U OP?

Bevordering van het herstel

Geldzorgen leveren stress op, dit is algemeen bekend. En stress belemmert het herstel van een zieke werknemer. Als deze stress wordt weggenomen, bijvoorbeeld door inzet van een Budgetcoach, dan zal dit een ommezwaai in het herstel kunnen betekenen.

Bevordering van de re-integratie

Geldstress zorgt er ook voor dat er minder tijd en interesse is voor re-integratie.  De werknemer wordt helemaal in beslag genomen door de geldzorgen. Een ander punt kan zijn dat er geen financiële prikkel/motivatie is om te werken, omdat er een loonbeslag ligt. Andere signalen die u hiervan zult tegenkomen zijn bijvoorbeeld: verzoeken om reiskostenvergoeding voor bezoek bedrijfsarts, re-integratiebedrijf of sollicitatiegesprek of vragen als “Maar wat moet ik dan aan naar een sollicitatie? Ik heb helemaal geen nette kleding meer.”