Financiële scan voor uw medewerker(s)

Financiële Scan

De Financiële Scan kan de werknemer of re-integratiekandidaat goed helpen om zich voor te bereiden op een inkomensdaling, zodat geldzorgen geen belemmering vormen voor:

 Werk  (voorkomen van verzuim en productiviteitsverlies)
Re-integratie in 1e of 2e spoor (meer aandacht en energie voor een re-integratie traject)
Outplacement traject (inzicht van nieuw inkomen tov de huidige inkomen)
Maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid (minder uren, eerder pensioen)

Werkwijze Financiële Scan

Na verstrekken van de opdracht door arbodienst, uitkeringsinstantie of werkgever ontvangt de werknemer van ons digitaal de Financiële Scan, waar hij/zij gegevens invult over gezinssituatie, inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Deze informatie wordt vervolgens beoordeeld door de budgetcoach van het BuroBudgetcoaching.
Aan de hand van uw gegevens wordt binnen twee weken een maand- en evt. een jaaroverzicht uitgewerkt. Tijdens een persoonlijk gesprek worden de resultaten besproken. U ontvangt concrete tips en trucs om besparingen te kunnen realiseren.

Deze rapportage bevat ook duidelijke informatie over onder andere:
 Inkomensvoorzieningen die werknemer kan aanvragen
 Informatie over instanties in de woonplaats die hierbij eventueel kunnen helpen
 Bezuinigingstips
 Adviezen met betrekking op het omgaan met schulden en achterstanden

De werknemer kan de informatie op elk gewenst moment raadplegen, bespreken met een partner en gebruiken bij overleg met instanties.

De kosten voor de Financiële Scan worden veelal vergoed door de werkgever, uitkeringsinstantie of de verzuimverzekeraar/arbodienst.

Wat andere mensen zeggen over de Financiële Scan:

“Mijn re-integratiekandidaat was erg positief over de begeleiding en het financiële inzicht middels de  Scan! Bedankt voor de betrokkenheid bij dit traject!”

 “Mijn loopbaancoach heeft me een Financiële Scan laten doen. Hierdoor hebben mijn man en ik meer grip gekregen op onze financiële situatie en maak ik me minder zorgen over onze toekomst.”

NB de werkgever, uitkeringsinstantie of arbodienst krijgen géén inzage in de financiële gegevens van de werknemer.